Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m

I ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2021 m. I ketvirčio ataskaitos
Finansavimo sumos 2021-02-28
Finansinės būklės ataskaita 2021-02-28
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-02- 28

2020 m.

III ketvirtis
Finansinė ataskaita

II ketvirtis
Finansinė ataskaita

I ketvirtis
Finansinė ataskaita

2019 m.

Metinių atsakaitų rinkinys už 2019 metus

III ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio ataskaitos
Finansavimo sumos 2019-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09- 30

II ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio ataskaitos
Finansavimo sumos 2019-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06- 30

I ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketvirčio ataskaitos
Finansavimo sumos 2019-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03- 31

2018 m.

IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. IV ketvirčio ataskaitos
Pinigų srautų atsakaita 2018-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12- 31
Grynojo turto pokyčių atsakaita 2018-12-31

III ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketvirčio ataskaitos
Finansavimo sumos 2018-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09- 30

II ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio ataskaitos
Finansavimo sumos 2018-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06- 30

I ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio ataskaitos
Finansavimo sumos 2018-03-11
Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03- 31

2017 m.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017 m
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2017 m
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017 m
FINANSAVIMO SUMOS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
BG Finansinės būklės ataskaita 2017 06 30
BG Finansavimo sumos 2017 06 30
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (FBA 2017-03-31)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (FS 2017-03-31)