Nuotolinis mokymas

Nuotolinio mokymo taisyklės

Pamokų tvarkaraštis II pusmetis 2020-2021 m.m.

Mokinių psichologinė savijauta covid-19 pandemijos metu

Atmintinė mokiniams

Atmintinė „Kaip tu gali padėti sau“

Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2020-2021 m.m.

Atmintinė tėvams

Konsultacijos mokiniams ir tėvams

Ribojimai dėl karantino nuo 2020-11-07

DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

BAISOGALOS GIMNAZIJOS TARYBA IR ADMINISTRACIJA vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMO ,,DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ‘‘2020m. lapkričio 6d. Nr.V-2545  punktu 1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės) t.y. mokiniai su apsaugos priemonėmis turės būti ir pamokų metu.

ĮSAKYMAS
DĖL RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS GIMNAZIJOS DARBO ORGANIZAVIMO
 2020 m. lapkričio 27 d. Nr. V–172
 1. N u r o d a u  2020 m. lapkričio 30 – gruodžio 17 dienomis įskaitytinai;
1.1. vykdyti nuotolinį ugdymą  5–8 ir I–III g klasių mokiniams;
1.2. vykdyti mišrų ugdymą IV g klasių mokiniams;
1.3. organizuoti neformaliojo švietimo užsiėmimus 5–8 ir I–IV g klasių mokiniams nuotoliniu būdu.
2. S k i r i u atsakingais:
2.1. už techninės pagalbos teikimą nuotolinio mokymo(si) metu gimnazijos bendruomenei:
2.1.1. Eugenijų Gedžių, kompiuterių inžinierių;
2.1.2. Aldoną Daukšienę, kompiuterių inžinierę.
2.2. už bendrosios informacijos apie ugdymo organizavimo tvarką teikimą gimnazijos bendruomenei  direktoriaus pavaduotoją ugdymui Astą Juzukonienę.
                                                                                            Direktorė Rita Juškevičienė

          P.S. Pranešimus sekite Mano dienynas aplinkoje. Keičiantis epidemiologinei situacijai, gali keistis ir ugdymas

Detali informacija pateikta Mano dienynas aplinkoje.Nuo rugsėjo 21 dienos pradedamas nuotolinis mokymas.
Visa su nuotoliniu mokymu susijusi informacija pateikiama
 Mano dienynas aplinkoje.

Kilus klausimams kviečiame susisiekti su klasės vadovu.
Į techninius klausimus padės atsakyti gimnazijos IKT koordinatoriai: 

 Aldona Daukšienė, IKT inžinierė, informacinių technologijų mokytoja tel.865648645 el. paštas aldonad@baisogalosgimnazija.lt  

Justas Sadauskas, IKT inžinierius,
tel. 864300760  el. paštas justass@baisogalosgimnazija.lt 

SAUGOKIME VIENI KITUS