Naudinga patirtis Didžiojoje Britanijoje

Liepos 8 – 13 dienomis gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Juzukonienė, mokytojai Algirdas Jurkėnas, Sigita Jurkėnienė ir Violeta Petronienė dalyvavo baigiamajame tarptautinio projekto Erasmus+ susitikime, kuris vyko Anglijoje, Jorkširo regiono Skyptono mieste esančioje mokykloje „Pendle Community High School and College“. Skaityti daugiau

Prasmingo poilsio mokykla

Birželio 18 – 22 dienomis Baisogalos gimnazijoje veikė vaikų  socializacijos ir poilsio stovykla „GERUMO SPARNAI“ . Joje moksleiviai buvo įtraukti į kūrybišką, turiningą veiklą. Mokiniai mokėsi teisingai vertinti savo draugų poelgius bei pasirinkti  tinkamą būdą praleisti laisvalaikį. Skaityti daugiau

KONKURSAS SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Radviliškio r. Baisogalos gimnazija skelbia konkursą socialinio pedagogo vietai užimti. Numatomas darbo krūvis 40 valandų ( 1 etatas).
Privalumai ir reikalavimai pretendentams:
- darbo patirtis;
- gebėjimas taikyti aktyviuosius mokymo (si) metodus;
- gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti;
- informacinių technologijų ir komunikacinių technologijų valdymas;
- aukštasis universitetinis išsilavinimas (socialinio pedagogo kvalifikacija ).
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pildomas vietoje);
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
- išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
- gyvenimo aprašymą (ne daugiau 2 spausdintų puslapių);
- socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
- pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, nurodydamas asmenų kontaktus.
Dokumentų originalai pateikiami rašant prašymą ir patikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
Dokumentai priimami nuo 2018 m. birželio 20 d.  iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. 11 val.
Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu: Mokyklos g. 25, Baisogala, 82323 Radviliškio r. arba siunčiami registruotu laišku ar el. paštu juskeviciener@gmail.com.
Informacija teikiama tel. 8 422  65736.
Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai.
Pokalbis vyks 2018 m. rugpjūčio 14 d. 10 val. 207 kabinete.

KONKURSAS ISTORIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Radviliškio r. Baisogalos gimnazija skelbia konkursą istorijos mokytojo vietai užimti. Numatomas darbo krūvis 14 kontaktinių valandų.
Privalumai ir reikalavimai pretendentams:
- darbo patirtis gimnazinėse klasėse;
- gebėjimas taikyti aktyviuosius mokymo(si) metodus;
- gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti;
- informacinių technologijų ir komunikacinių technologijų valdymas;
- aukštasis pedagoginis išsilavinimas, istorijos mokytojo kvalifikacija.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pildomas vietoje);
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
- išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
- gyvenimo aprašymą (ne daugiau 2 spausdintų puslapių);
- istorijos mokytojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
- pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, nurodydamas asmenų kontaktus.
Dokumentų originalai pateikiami rašant prašymą ir patikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
Dokumentai priimami nuo 2018 m. birželio 20 d.  iki 2018 m. liepos 2 d. 11 val.
Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu: Mokyklos g. 25, Baisogala, 82323 Radviliškio r. arba siunčiami registruotu laišku ar el. paštu juskeviciener@gmail.com.
Informacija teikiama tel. 8 422  65736.
Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai.
Pokalbis vyks 2018 m. rugpjūčio 14 d. 10 val. 207 kabinete.

Baisogaliečių viešnagė Naisiuose

2018 m. birželio 4d. Baisogalos gimnazijos 5-8  klasių mokiniai, vaikų vasaros socializacijos stovyklos „Gerumo sparnai“ stovyklautojai, bei labai gerai ir gerai lankiusieji pamokas dalyvavo ekskursijoje į Naisius. Skaityti daugiau