Kvietimas

Kviečiame  visą Baisogalos gimnazijos bendruomenę į kalėdinę ŠIMTMEČIO kelionę laiko mašina iš XX a. pr. Į XXI amžių.

Laukiame visų gruodžio 21 d. 17 val. atnaujintoje gimnazijos sporto salėje.

Organizatoriai

Pagalba žmonių atstumtiesiems

Vykdydami akciją „Lietuva – gyvūnams“, mūsų gimnazijos mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojos E. Buivydaitės, pasiuvo dešimt gultukų beglobiams gyvūnams,  savanoriškai  paaukojo maisto gyvūnams. Be to, mokinių savivaldos organizuotoje akcijoje „Pyragų diena“ surinkti pinigai paaukoti Panevėžio gyvūnų globos draugijai remti. Šias lauktuves į Panevėžį gabeno grupė Baisogalos gimnazijos mokinių, aktyviausiai prisidėjusių prie paramos gyvūnams akcijos. Nuvykę į gyvūnų prieglaudą pabendravome su gyvūnais bei savanore, prižiūrinčia juos. Matant juos tokius nelaimingus, tikrai sugriebė širdį. Vieni buvo draugiški, trokštantys dėmesio, o kai kurie iš baimės įsispraudę į kamputį stebėjo atvykėlius. Nuvežėme daug dovanėlių, bet svarbiausia, kad skyrėme jiems laiko ir dėmesio. Tikimės, jie visi atras naujus, gerus namus, kur bus mylimi.

Akcijos dalyvė Goda Zdanavičiūtė, IIag

Neįprasta edukacija

2018 m. gruodžio 12 d. 9.30 val. Baisogalos gimnazijoje vyko pratybos tema „Gaisro gesinimo ir moksleivių evakavimo organizavimas švietimo ir mokslo įstaigose“. Jose buvo panaudotas dūmų generatorius, manekenas, termovizorius. Pirmame gimnazijos aukšte pasklidę dūmai nesukėlė panikos – visi saugiai išėjo į kiemą, nė vienas nuo „gaisro“ nenukentėjo. Baisogalos gimnazijos darbuotojams ir mokiniams, dalyvavusiems pratybose, buvo pademonstruota praktiškai, kaip naudoti ugnies gesintuvus. Be to, mokiniai galėjo susipažinti su gaisrinių automobilių įranga. Anot pratybų vadovo, vidaus tarnybos pulkininko leitenanto Lino Tautkevičiaus, pratybos vertinamos gerai. Pratybas gimnazijoje ruošė darbo grupė: koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Juzukonienė, pavaduotoja ūkio reikalams Z. Urbienė, socialinė pedagogė D. Garuckienė, mokytojas E. Gedžius ir sekretorė L. Ganiprauskaitė.

Birutė Gedžiuvienė
Nuotraukos A. Jurkėno

Užkrečiantis gerumas

Kepti pyragus šventėms, ypač Kalėdoms, įprasta. Tačiau ne visai įprasta juos dovanoti. Jau keletą metų Baisogalos gimnazijos mokinių savivalda prieš Kalėdas organizuoja Pyragų dieną. Kasmet jos intencija skirtinga. Šiais metais klasių savanoriai savo pyragus kepė norėdami prisidėti prie  beglobių gyvūnų išlaikymo. Skaityti daugiau

Nykštukų pasaka tęsiasi

Lapkričio pabaigoje gimnazijos fojė išsirikiavo 138 nykštukai, kuriuos penkis trečiadienius siuvo mokyklos bendruomenės savanoriai – mokiniai, tėvai, mokytojai ir kiti gimnazijos darbuotojai. Gruodžio 5d., savanorystės dieną, nykštukai apsigyveno visoje gimnazijoje. Vyresnieji mokiniai ir darbuotojai juos įkurdino aplink gimnaziją, o mažesnieji kūrė jaukų nykštukų miestelį koridoriuose, klasėse, fojė, salėse… Jiems padėjo klasės vadovai ir kiti mokytojai, prireikė ir žinovų pagalbos – pinti kalėdinius papuošalus iš šiaudelių mokė liaudies meistrė B. Žundienė. Projektinės dienos „Laukiame Kalėdų“ veiklą organizavo direktorės pavaduotoja A. Juzukonienė, dailės mokytoja A. Kudžmaitė, technologijų mokytoja E. Buivydaitė. Jos akimirkas įamžino mokytojas A. Jurkėnas.

Birutė Gedžiuvienė