Patirties į kaimyninę šalį


Nuotraukų autorius A. Jurkėnas

Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos mokytojai baigdami mokslo metus išsirengė į vienos dienos ekskursiją po kaimyninę Latviją. Vykdydami kvalifikacinę programą pirmiausia lankėsi Rygos gimnazijoje ,,Maxima“, kurios veiklos pagrindinis principas – „Visi vaikai talentingi!“ Šioje gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas vaiko asmenybės vystymuisi, jo saviraiškai ir savirealizacijai. Gimnazijos bendruomenė aktyviai rengia ir dalyvauja nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose, konkursuose, skatinančiuose vaikų individualių gebėjimų vystymąsi. Mokiniai sėkmingai atstovauja gimnazijai rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose, užima prizines vietas. Programos dalyviai susipažino su mokymo aplinka privačioje Rygos gimnazijoje „Maksima“, domėjosi talentingų vaikų atpažinimo sistema, specifiniais įrankiais, kuriais mokytojai gali efektyviau ugdyti mokinių kūrybinį ir intelektinį mąstymą pamokose. Skaityti daugiau

Vaikų vasaros socializacijos stovykla „Kartu mes galime daugiau“

Vasaros stovykla yra vaikų labai laukiama, nes tai smagių ir turiningų edukacinių užsiėmimų, draugystės ir bendravimo derinys – viena iš svarbiausių nuosekliai Baisogalos gimnazijoje vykdomų socializacijos veiklų, kurių metu formuojamas pozityvus vaikų elgesys ir elgesio savireguliacija, tenkinami vaikų saviraiškos poreikiai, ugdomos sveikos gyvensenos vertybės ir nuostatos, skatinamas vaikų iniciatyvumas, mokomasi spręsti problemas per kūrybiškumą. Skaityti daugiau

Sveikuoliška mokslo metų pabaiga


Nuotraukų autorius A. Jurkėnas

Paskutinę mokslo metų dieną Baisogalos gimnazijoje tradiciškai vyko sveikatingumo ir sporto bei turizmo šventė, kurioje  dalyvavo 5-8 klasių ir 1-3 gimnazinių klasių mokiniai, mokytojai, mokinių tėveliai. Šventę nuotaikingu šokiu pradėjo Jūratės Kačiukevičienės vadovaujama šokėjų grupė, kuri vėliau vedė apšilimo mankštą visiems šventės dalyviams. Šventės dalyvius  pasveikino Baisogalos seniūnijos seniūno pavaduotoja  A. Vaičiurgienė, gimnazijos direktorė R. Juškevičienė ir buvęs gimnazijos direktorius A. Jasiūnas. Skaityti daugiau

Į svečius pas kaimynus

Baisogalos gimnazistai įprastai mokslo metus baigia įvairiomis edukacinėmis išvykomis. Šiemet birželio pirmąją – Vaikų gynimo dieną Baisogalos trečiokai ir grupė mokytojų praleido svečiuodamiesi pas kaimynus Kėdainių rajone. Su Kėdainių senamiesčiu supažindino gidė, kuri papasakojo miesto istoriją nuo XVII a. iki šių dienų. Skaityti daugiau

Paskutinio skambučio šventė Baisogalos gimnazijoje


Nuotraukų autorius A. Jurkėnas

Gegužės 25 d. Baisogalos gimnazijos  68(8) abiturientų laida simboliškai atsisveikino su mokykla. Šventę tradiciškai organizuoja trečiokai gimnazistai. Šiemet jiems talkino klasės vadovės Jūratė Kačiukevičienė ir Indrė Ginkevičienė. Tačiau abiturientai pirmiausia atsisveikina su gimtine. Jau keletą metų tradiciškai jie renkasi Baisogalos (Komaro) dvare, kur klausosi buvusios lietuvių kalbos mokytojos Reginos Vaitkevičiienės pasakojimo apie dvaro ir visos apylinkės istoriją, vėliau keliauja į parapijos šv. Trejybės bažnyčią klausytis pasakojimo tęsinio. Skaityti daugiau