Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2019 metai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2019-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2019-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2019-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2019-03-31

2018 metai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2018-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2018-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2018-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2018-03-31

2017 metai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2017-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2017-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2017 06 30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita BG 2017 03 31
2017 metų programos sąmata

2016 metai

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės analizė pagal 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų analizė pagal 2016 12 31 duomenis
DARBO UŽMOKESTIS 2016
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2016-12-31
Peržiūrėti
Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos metinis viešųjų pirkimų planas
2016 m. sąmata
2015 m. sąmata
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir pirkimo kainą
Finansinės ataskaitos:
Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys
2016 m. III ketvirčio ataskaitos:
1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 

2016 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
5.  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

2016 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
5.  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

2015 m. metinės ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
5.
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

2015 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

2015 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

2015 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

2014 m. metinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.