Metodinės grupės

Metodinės tarybos pirmininkė – Elena Sadauskienė

Metodinės grupės pavadinimas

Metodinės grupės pirmininkas
Matematikos – informacinių technologijų – ekonomikos Jolanta Špokienė
Užsienio kalbų Vilma Giniotienė
Kūno kultūros – technologijų – menų Jūratė Kačiukevičienė
Socialinių mokslų Loreta Puzarienė
Gamtos mokslų Ričardas Jonaitis
Lietuvių kalbos Birutė Gedžiuvienė
Klasių vadovų Violeta Petronienė