Klasių vadovai

Baisogalos gimnazijos
2020–2021 m.m. klasių vadovai

5

Inga Balinskaitė

6a  –

Violeta Petronienė

6b  –

Audronė Kudžmaitė

7a  –

Jolanta Špokienė

7b  –

Inga Nainienė

8  –

Vilma Giniotienė

Iag  –

Aušra Krugelienė

Ibg  –

Elena Sadauskienė

IIa g –

Vilhelmina Januševičienė

IIb g  –

Renata Žikarienė

IIIa g  –

Jūratė Kačiukevičienė

IIIb g  –

Lilijana Bagdonienė

IV g  –

Birutė Gedžiuvienė