Psichologė

Mokiniai ir jų tėvai (globėjai) pagalbą gali gauti:
Psichologinė pagalba Radviliškio rajone:

Pedagoginė psichologinė tarnyba 8 422 60029
Vaiko teisių apsaugos skyrius (8 422) 69 028, 8028, 8 610 20 853

Socialinės paramos skyrius (8 422) 69 033
Psichikos sveikatos centras (8 422) 51149

Psichologinės pagalbos telefonai:

Vaikų linija www.vaikulinija.lt  8 800 11111
Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt  8 800 28888
Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt   8 800 60700
Pagalbos moterims linija 8 800 66366
Panevėžio paguodos telefonas 8 45 500965
Vilniaus moterų namų krizių centras  8 800 22008
Vaiko raidos centras 8 5 2757564